Tuesday, January 11, 2011

Cloud Computing dan Box.net

GoogleDocs, DropxBox, SugarSync mungkin anda sudah tahu. Pagi ini saya cuba satu perisian baru disebabkan keadaan memaksa saya untuk mengimbas dokumen, walhal saya tidak mempunyai mesin pengimbas. Saya hanya imbas dokumen tersebut dengan fon Android saya, dan muat naik ke Dropbox. Tetapi saya perasan ia juga punya opsyen ke www.box.net

Bagaimana jika saya hendak guna di dalam Ubuntu? Gunakan opsyen "Connect to Server" pada menu "Places" di Ubuntu anda... dan pilih protokol "WebDAV"
Pada fon Android saya, anda boleh dapatkan client daripada website box.net:


Fail yang disenaraikan hanya ada di pelayan box.net, jika anda mahukannya, klik dan urusan muat turun akan dilakukan:


Zenity dan merakam audio/video menggunakan FFMPEG

Zenity membolehkan kita membuat graphical interface dengan mudah untuk skrip kita. Contohnya di dalam hal ini saya ingin merakam gambar melalui kamera web (webcam) saya dengan FFMPEG:


 ffmpeg -f video4linux2 -s 1200x960 -i /dev/video0 -r 30 -f avi -vcodec mpeg4 -vtag xvid -sameq $HOME/Pictures/`echo $(date +%a%H%M%S)`.avi 2>&1|zenity --title "Rakaman guna FFMPEG dan Zenity by Najmi  ::  Simpan ke $HOME/Pictures/" --width 900 --height 600 --text-info;reset

Di dalam skrip di atas, saya merekod video ke dalam format AVI dan ia akan dinamakan mengikut timestamp mula rakam video tersebut. 

Hasilnya, jika kebiasaannya log verbose akan dipaparkan ke terminal, ia akan dipaparkan ke dalam tetingkap luar:

Mon141019.avi 
Sat212450.avi  
Sun081112.avi  
Sun081845.avi  
Sun175308.avi  
Sun201402.avi  
Sun201459.avi  
Tue103057.avi


Dalam contoh di atas, skrip FFMPEG saya hanya merakam gambar bisu, disebabkan saya tidak meletakkan mikrofon untuk merakam suara.